Скицници, подвързани като книга, с няколко печатарски коли