Количка

0 артикула

Ретуширащ Лак за Маслени Бои : Daler-Rowney

Цена: 32.85лв.
  • Код:
    114030010

Ретуширащ лак за картини, рисувани с маслени бои на британския производител Daler Rowney. Замислен да се нанася върху сухи на допир повърхности, той оставя възможност на боята да съхне в дълбочина без образуване на пукнатини.

Полезен при ретуширане на места с избелели или замърсени цветове в картини, рисувани отдавна, той улеснява смесването на оригиналните бои с новите цветове.

При нансяне с четка върху слой бои, които още съхнат в дълбочина е възможно терпентинът в лака да разтвори боята; нанасяне с гъбка с потупване на тънък слой може да е по-подходящо в този случай, съкращавайки времето за съхнене на лака.

Работи се в голямо, чисто, проветриво помещение, като лакът се нанася върху хоризонтално поставена картина. По време на съхненето се отделят вредни изпарения и е добре да не се вдишва от деца или домашни животни.

Ретуширащият лак не оставя плътно, равномерно покритие като крайния лак за маслени бои, но лесно може да се отстрани с терпентин или бял спирт, което го прави подходящ за защита на още влажни картини, рисувани с маслени бои, преди продажба.

Опаковка ml:
Няма наличност
Добави в желани
Ретуширащ Лак за Маслени Бои : Daler-Rowney
Ретуширащ Лак за Маслени Бои : Daler-Rowney

Фрази за опасност


H226 Запалими течности и пари

H336 Може да предизвика сънливост или световъртеж.

H412 Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.


Фрази за Безопасна работа


P101 При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.

P102 Да се съхранява извън обсега на деца.

P103 Преди употреба прочетете етикета.

P210 Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено.

P233 Съдът да се съхранява плътно затворен.

P243 Предприемете действия за предотвратяване на освобождаването на статично електричество.

P261 Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли.

P271 Да се използва само на открито или на добре проветриво място.

P273 Да се избягва изпускане в околната среда. 

P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице. 

P303 + P361 + P353 При контакт с кожата или косата: Незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода [или вземете душ].

P304 + P340 ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете лицето на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането. 

P312 При неразположение се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ /на лекар/

P370 + P378 При пожар: Използвайте пожарогасител с пяна, за да загасите.

Контакти

Центърът за изпълнение на поръчки на онлайн магазин Слънчоглед се намира в град Варна.  


телефони за връзка: 0898 608 004 и 0878 131 023 в делнични дни от 8.00 до 17.00.


office@slanchogled.com


Слънчоглед - Магазин за Арт, Хоби и Крафт Материали ООД.

Срок за Доставка

Ние изпращаме 98.5% от поръчките, получени до 13.00 часа в делничен ден (от понеделник до петък) в същия ден, за получаване от офис на куриер или доставка до адрес в големите населени места на следващия работен ден.   

 

Телефони за връзка с нашия център за изпълнение на онлайн поръчки в Промишлената Зона на Град Варна: 

0898 608 004 и 0878 131 023 в работни дни от 8.00 до 17.00 часа.

 

Потвърждение за получаване на поръчката и промените в нейния статус пристига автоматично на посочената в поръчката електронна поща. Звъним само при необходимост от допълнителни уточнения или наложено забавяне.

 

Цени за доставка

 

Поръчки за сума над 100 лв. са с безплатна доставка до Адрес или Офис на куриера.

 

При поръчки на стойност под 100 лв. цената на куриерската услуга е за сметка на купувача и се определя в зависимост от:

 

- Избраната куриерска фирма Спиди АД или Еконт Експрес


- Метода на доставка (До офис или до адрес)


- Теглото и обема на пратката

 

Сумата на куриерската услуга се изчислява автоматично от системата при приключване на поръчка. 

Възможна е минимална разлика в сумата на куриерската услуга при получаване на пратката, поради несъответствия в общото тегло на пратката, изчислено от системата и измереното тегло от страна на куриерската фирма.

 

Клиентите на онлайн магазин Слънчоглед, ползват 30% отстъпка от основната тарифа за куриерски услуги на Еконт Експрес ООД и преференциални цени при доставка с куриер на Спиди АД.

 

Метод на плащане

 

• В брой на куриера при получаване на доставката (наложен платеж)

• По банков път 

• Плащане с карта 

 

Начин на доставка

 

• До посочен офис  или адрес с куриер на Спиди АД      

• До посочен офис  или адрес с куриер на  Еконт Експрес   

 

Връщане на стока

 

• Връщане на стока срещу пълно възстановяване на сумата се приема в 14 дневен срок, при спазване на условията, посочени в Закон за защита на Потребителите

• При установен дефект или грешно изпратен артикул, Слънчоглед поема разноските по куриер за връщането на стоката 

• В случай, че желаете да върнете стоката поради друга причина - разноските по куриери се покриват от получателя 

 

За запитвания и въпроси

 

sales@slanchogled.com